Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางเก่า

ตำบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่ และน่าเที่ยว

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางเก่า (ทต.บางเก่า)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Attachments:
Download this file (S__25690115.jpg)S__25690115.jpg[ ]156 Kb
Download this file (S__62914628.jpg)S__62914628.jpg[ ]200 Kb
 

ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:49 น.)

 

แจ้งการรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แจ้งการรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                            ด้วยเทศบาลตำบลบางเก่า  จะดำเนินการรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   (1.)  มีสัญชาติไทย

                   (2.)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเก่า

                   (3.)  มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  2 กันยายน  2506

                   (4.)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   เทศบาลตำบลบางเก่า  จึงขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565 – เดือนกันยายน 2565 และขอเน้นย้ำให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีผู้มีสิทธิติดต่อขอลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด มาด้วย  สำหรับผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วไม่ต้องมาขึ้นทะเบียน )

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:04 น.)

 

ขั้นตอนการลงรายละเอียด Application BKK COVID-19 สำหรับผู้เดินทาง

ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา งดภารกิจการเดินทางออกนอกเคหะสถานโดยไม่จำเป็น ช่วงเวลากลางวันก็จะต้องลดการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ยกเว้นแต่การเดินทางจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อเข้าพบแพทย์และบริการสาธาณสุข การเข้ารักษาพยาบาล และการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค หรือการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถ Work Form Home ได้ หากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดและคนที่อยู่นอกพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจจะต้องดำเนินการต่อไปนี้หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางหรือ QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้า - ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1. ต้องแสดงหลักฐานการขออนุญาตที่ไปขอจาก ผู้ใหญ่บ้าน กำนันเจ้าพนักงานในพื้นที่
2. ประชาชนที่จะเคลื่อนย้ายเดินทาง ต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ที่ด่านตรวจ
3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https:/www.covid-19.in.th และแสดงคิวอาร์โคดต่อเจ้าหน้าที่
Attachments:
Download this file (covid.jpg)covid.jpg[ ]304 Kb
Download this file (QR covid.jpg)QR covid.jpg[ ]222 Kb
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

สำรวจความพึงพอใจ
คุณพอใจ เทศบาลตำบลบางเก่า ด้านใด
 
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]