Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

รับเรื่องร้องทุกข์ - ติดต่อ ทต.บางเก่า

ติดต่อ
ที่อยู่:
เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
เพชรบุรี
76120
ไทย

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 032-503-056
แฟกซ์: 032-503055
http://www.bangkao.go.th

ข้อมูล: หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ เทศบาลตำบลบางเก่า แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ 0-3250-3056 แฟ๊กซ์ 0-3250-3055 หรือกรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

 


นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]