กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย

เทศบาลตำบลบางเก่า  จะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบี้องต้น สำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ในวันที่  20  สิงหาคม 2557  ณ ศาลาริมน้ำวัดสมุทรคาม(บ้านท่า)  เวลา 09.00 น.

 
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.