กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

วัดโตนดหลวง.

 

                              วัดโตนดหลวง  

 

 

                  

  

                                                                                                                     

               วัดโตนดหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโตนดหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแห่งจากถนนกั้นนน้ำเค็ม ประมาณ 200 เมตร วัดตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนนเป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นปลายสมัยอยุธยา ลักษณะอุโบสถคล้ายเรือสำเภา มีประตูหันไปทางทิศตะวันออก มีประตูเดียว และมีหน้าต่าง 2 บาน อุโบสถลักษณะนี้เรียกว่า " อุโบสถมหาอุตม์ " 

 

            อุโบสถมหาอุตม์

                                                              

 

 

                         

    

 

                ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ พระครูภาวนาวัชโรภาส หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า " หลวงพ่อแผ่ว" ท่านได้ริเริ่มสร้างอุโบสถหลังใหม่ เนื่องจากอุโบสถหลังเก่าคับแคบและไม่สะดวกในการทำพิธีสังฆกรรม เมื่อก่อนอุปสมบท ท่านเป็นชาวประมงมาก่อน เมื่อท่านสร้างอุโบสถขึ้น ท่านก็คิดเรื่องเรือสำเภาถึงความหลังครั้งในอดีตของท่าน มีการเปรียบเทียบว่า....

 

อุโบสถเรือสำเภา

 

 

        ......อุโบสถดุจดังเรือสำเภา บรรทุกผู้คนให้พ้นห้วงมหรรณพในวัฎสงสาร......    

 

             

                                     

       อุโบสถแห่งนี้จึงเป็นปรัชญาซ้อนคติธรรม เพื่อให้รำลึกสมบัติเป็นดุจเรือสำเภา ใครมีโอกาสอุปสมบทก็ดุจลงเรือสำเภาเพื่อผ่านห้วงมหรรณพไปสู่แดนนิพพานดุจนามธรรมแต่ที่นี่ทำเป็นรูปธรรมเรือสำเภาให้เห็นกันชัดๆว่าเป็นสำเภากันจริงๆ ไม่ต้องจินตนาการ นามธรรมจึงซ้อนรูปธรรม 

   

                                

 

     วัดโตนดหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นวัดที่มีความโดดเด่นน่าสนใจทางด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี

 

                                  

 

 

                                      
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.