กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Attachments:
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง.pdf[ ]225 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสาธารณสุข.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสาธารณสุข.pdf[ ]201 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด.pdf[ ]210 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล.pdf[ ]226 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบสี.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบสี.pdf[ ]211 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ.pdf[ ]213 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า.pdf[ ]206 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลอง หมู่ 5.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลอง หมู่ 5.pdf[ ]196 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมไฟฟ้า.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมไฟฟ้า.pdf[ ]201 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมไฟฟ้าสาสธารณะ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมไฟฟ้าสาสธารณะ.pdf[ ]199 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์เลเซอร์.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์เลเซอร์.pdf[ ]215 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดลอกคลอง หมู่ 1-2.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดลอกคลอง หมู่ 1-2.pdf[ ]200 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดลอกคลอง หมู่ 5.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดลอกคลอง หมู่ 5.pdf[ ]197 Kb
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดลอกคลอง.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดลอกคลอง.pdf[ ]194 Kb 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.