กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลตำบลบางเก่า

         ทิศเหนือ                              จดตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ
       ทิศใต้                                    จดเทศบาลเมืองชะอำ

         ทิศตะวันออก                      จดทะเลอ่าวไทย

         ทิศตะวันตก                        จดตำบลหนองศาลา   เทศบาลตำบลนายาง  อำเภอชะอำ

                       ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอำ ประมาณ 10  กิโลเมตร
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.