กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

           ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

  ป่าชายเลน  จำนวน  4  แห่ง

         1.ในเขตพื้นที่  หมู่ 1,2
         2.ในเขตพื้นที่  หมู่ 3,4,5
         3.ในเขตพื้นที่  หมู่  6
         4.ในเขตพื้นที่  หมู่ 7
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.