กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.