กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ทางสังคม

          
           การศึกษา
                  ระดับการประถมศึกษา  มีโรงเรียน  3  แห่ง

                       1.โรงเรียนบ้านบางเก่า

                       2.โรงเรียนบ้านบางเกตุ

                       3.โรงเรียนวัดโตนดหลวง
                  ระดับมัธยมศึกษา  มีโรงเรียน  1  แห่ง
                      
1.โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน  1 แห่ง
                     
1. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางเก่า
                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.     จำนวน  1 แห่ง
          
สถาบันและองค์กรศาสนา
                 วัดมีโบสถ์  2   แห่ง
                      1. วัดสมุทรคาม  วัดบ้านท่า
                      2. วัดโตนดหลวง
                 สภาวัฒนธรรมตำบลบางเก่า

           การสาธารณสุข
                 สถานีอนามัยประจำตำบล  /  หมู่บ้าน  1  แห่ง
                      1. สถานีอนามัยบ้านท่า
                         
มีอัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ

           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
               1.  มีป้อมจุดสายตรวจภูธร  1  ป้อม  จาก  สภ.ชะอำ
               2.  กองกำกับการ   7   กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจ
                    ตระเวนชายแดน
  (ค่ายศรียานนท์)

               3.  ค่ายเพชรโยธิน  (กองอาสารักษาดินแดน)

 
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.