Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2565

 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]