กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเก่า

 


นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า
081-9414186


นายสุพจน์ สมุทรภักดี
รองนายกเทศมนตรี
087-4814511
 

นายเอนก คล้ำงาม
รองนายกเทศมนตรี
089-9445154

นายเทวิน  หริ่งระรี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
089-1821875
 

นายสุพัฒน์ สมุทรภักดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-5462156

 
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.