กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

บุคลากรกองคลัง ทต.บางเก่า

บุคลากรกองคลัง64


นางระพี  ม่วงมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

โทร 032-503055-6 ต่อ 15

 

 

 

-ว่าง-

 

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 

 

 

-ว่าง-

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก
 

 

นายสุริยา  บางม่วงงาม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทร 032-503055-6 ต่อ 15
 

นางสาวโศภชา  อบแย้ม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

โทร 032-503055-6 ต่อ 15 

 

-ว่าง-

 

 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง

 


นางสาววาสินี  อิ่มจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 032-503055-6 ต่อ 15

 


นางสาวผกามาศ  เผื่อนพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร 032-503055-6 ต่อ 15


 


 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.