กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บางเก่า

 

 

นางระพี  ม่วงมงคล

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

032-503055-6  ต่อ 31

 

 

-ว่าง-

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

นางสาวดวงกมล  อมรปิยะกฤษฐ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทร 032-503055-6 ต่อ 31

นางสาวภัทรศยา  ฉิมเชื้อ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร 032-503055-6 ต่อ 31

นางสาวจินต์จุฑา  สีสง่า

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

โทร 032-503055-6 ต่อ 31

โทร 032-503055-6 ต่อ 31

 
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.