กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า ให้ความสำคัญกับการต่อด้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อด้านการทุจริตโดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                                                                        
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.