กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

NO GIFT POLICY

เทศบาลตำบลบางเก่า นำโดย นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า ส่งเสริมนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
"NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"
 ปีงบประมาณ 2566  โดยกำหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
                                                                         

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.