Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
2 แจ้งการรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3
3 คำสั้งที่ 595/63 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีฯให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน 10
4 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 15
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.2) 6
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 11
7 วิธีประหยัดพลังงานในออฟฟิศ 13
8 ชุมชนบ้านเรือนปลอดภัย ร่วมขจัดภัย ฝุ่นละออง 9
9 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 17
10 วันสิ่งแวดล้อม 21
11 สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9
12 ขั้นตอนการลงรายละเอียด Application BKK COVID-19 สำหรับผู้เดินทาง 25
13 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 28
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ คสล.ม.9 27
15 บัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 84
16 ประกาศ:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร 335
17 ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ 212
18 โครงการขยะเป็นศูนย์ 364
19 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) 776
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย 543
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ