Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

รายงานประเมินผลความพึงพอใจ

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564 14
2 รายงานประเมินผลความพึงพอใจ 233
3 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 197
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ