Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

คู่มือการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน 19
2 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 120
3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ 150
4 คู่มือการตรวจร่างสัญญา 1971
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]