Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

คู่มือการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือการรับสมัครเด็กประถมวัย 30
2 แผนการจัดเก็บรายได้ 185
3 บันทึกข้อความสถิติ 915
4 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 149
5 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 174
6 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 155
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]