Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 11
2 การดำเนินการตามมารตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 29
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน 37
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 63
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 76
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทรุจริต ประจำปี 2562 75
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินืจ 101
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 173
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน 98
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 147
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ