Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การดำเนินการตามมารตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน 9
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 38
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 48
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทรุจริต ประจำปี 2562 53
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินืจ 77
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 143
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน 76
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 120
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 69
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ