Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 7
2 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 6
3 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยงข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 7
4 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ "์No Gift Policy " ไม่รับ-ไม่ให้" 78
5 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 21
6 การดำเนินการตามมารตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 46
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน 52
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 78
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 95
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทรุจริต ประจำปี 2562 91
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]