Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 8
2 รายงานผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2565 45
4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 23
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก 31
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี2564(รอบ12เดือน) 35
7 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทรุจริตประจำปี2565(รอบ 6 เดือน) 28
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี2565 29
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ 22
10 ดำเนินการเพื่อป้องกันการทรุจริต 32
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ