Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 25
2 การประเมินความเสี่ยงการทจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23
4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 32
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทรุจริต 6 เดือนแรก พ.ศ.2564 34
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 24
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทรุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 30
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทรุจริต 14
9 แผนปฎิบัติการป้องกันการทรุจริต ประจำปี 2564 30
10 ประกาศหลักเกณฑ์มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียน 39
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ