Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศหลักเกณฑ์มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียน 7
2 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 10
3 แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทรุจริต ประจำปี 2563 12
4 การประชุมพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15
5 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2563 17
6 ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 24
7 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 38
8 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25
9 คู่มือการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ 26
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 77
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

แผนที่ท่องเที่ยวไทย
หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน