Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 48
12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 44
13 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 47
14 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 58
15 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทรุจริต 6 เดือนแรก พ.ศ.2564 53
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 46
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทรุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 58
18 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทรุจริต 31
19 แผนปฎิบัติการป้องกันการทรุจริต ประจำปี 2564 59
20 ประกาศหลักเกณฑ์มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียน 59
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 4

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ