Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 56
22 แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทรุจริต ประจำปี 2563 54
23 การประชุมพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 68
24 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2563 73
25 ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 80
26 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 94
27 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 80
28 คู่มือการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ 86
29 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 134
30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 105
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 4

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ