Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 ปี 2566 18
2 ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 16
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 84
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 62
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 62
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 59
7 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 89
8 การจัดซิ้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 119
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 123
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]