Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

คุณธรรมและความโปร่งใส

คุณธรรมและความโปร่งใส

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 32
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม 19
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 24
4 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 27
5 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2563 86
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]