Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

ข้อมูลพื้นฐาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล 563
2 วิสัยทัศน์ 583
3 พื้นที่ 3399
4 ทางสังคม 2757
5 ทางเศรษฐกิจ 2057
6 ทรัพยากรธรรมชาติ 2273
7 การบริการพื้นฐาน 2300
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ