กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเก่า

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(66-70)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 104
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 115
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(66-70)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 157
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) แก้ไข ครั้งที่ 2/ปี2566 113
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 125
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 102
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) 136
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 101
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 105
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 71
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) 128
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที4) 92
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) 70
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 96
15 รายงานผลการติดตามและประเมินผล(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 95
16 แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน 167
17 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 222
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(ฉบับที่ 6) 156
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 254
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 229
21 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่1) 199
22 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 210
23 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปรมาณ2563 211
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 61-65) 344
25 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) 632
26 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 469
 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.