Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

งานนิติการ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 บันทึกข้อความ (รายงานการประเมินผลการอบรม) 19
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ 65
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 74
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 72
5 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเก่า 214
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการงานนิติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 122
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 156
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทน การตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2560 824
9 ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 255
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 267
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

แผนที่ท่องเที่ยวไทย
หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน