Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

รายงานการประชุมสภา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 39
2 แปรญัตติ 2564 35
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 37
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 145
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2564 42
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 40
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 34
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564 39
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 35
10 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก 47
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]