Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

รายงานการประชุมสภา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 19
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕60 101
3 สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 97
4 สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 72
5 สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 68
6 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕7 237
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕7 211
8 รายงานการประชุมสภา 193
9 รายงานการประชุมสภา 204
10 ประชุมสภา สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2556 194
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

แผนที่ท่องเที่ยวไทย
หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน