Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

รายงานการประชุมสภา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 31
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕60 122
3 สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 112
4 สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 75
5 สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 76
6 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕7 244
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕7 216
8 รายงานการประชุมสภา 200
9 รายงานการประชุมสภา 210
10 ประชุมสภา สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2556 201
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

แผนที่ท่องเที่ยวไทย
หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน