Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลบางเก่า

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลตามแผนดำเนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 6
2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10
3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7
4 แผนการดำเนินงาน 66 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 6
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19
6 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2564 54
7 รายการติดตามการใช้จ่ายงบประมมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 40
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 61
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565รอบ 6 เดือน 49
10 แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน 47
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]