Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโ๕รงการฝั่งท่อระบายน้ำ คศล.ม.9 73
2 ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง 2565 73
3 ประกาศก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ 76
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 111
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6เดือนแรกปี พ.ศ.2564 95
6 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 98
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 125
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 115
9 รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา 111
10 รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร 106
11 รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา 108
12 ประกาศประกวดราคา 150
13 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะ 113
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 101
15 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 100
16 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา 99
17 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา 106
18 ประกาศประกวดราคาโครงการถมดิน 102
19 ประกาศราคากลางโครงการถมดิน 103
20 ร่างประกาศประกวดราคา 102
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ
ปิดหน้าต่างนี้ [X]