Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง 2565 46
2 ประกาศก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ 47
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 85
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6เดือนแรกปี พ.ศ.2564 63
5 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 71
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 94
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 83
8 รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา 80
9 รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร 76
10 รายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา 76
11 ประกาศประกวดราคา 103
12 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะ 80
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 73
14 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 70
15 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา 70
16 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา 73
17 ประกาศประกวดราคาโครงการถมดิน 71
18 ประกาศราคากลางโครงการถมดิน 75
19 ร่างประกาศประกวดราคา 74
20 รายงานผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 60
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ