กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอเนกประสงค์ หมู่ 2 342
42 ประกาสประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่2 420
43 ประกาศผลพิจารณาสอบราคาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4และม.5 388
44 ประกาศผลพิจารณาสอบราคา ถนนคสล. ม.7และหมู่8 332
45 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง2559(เพิ่มเติม2) 336
46 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2559 420
47 ประกาศประชาสัมพันราคากลางก่อสร้างถนน คสล 419
48 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร 328
49 ประกาศแผนจัดซื้อจ้าง2559(เพิ่มเติม2) 238
50 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง2559 263
51 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 บ้านท่าและหมู่ 5 บ้านปากคลอง 248
52 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านบางเกตุ และหมู่ 8 บ้านม่วง 229
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 250
54 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 251
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕60 515
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕60 272
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 452
58 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมา ม.1 ม.7 ม.8 457
59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ม.1 ม.7 ม.8 586
60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 336 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.