กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอเนกประสงค์ หมู่ 2 392
42 ประกาสประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่2 472
43 ประกาศผลพิจารณาสอบราคาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4และม.5 439
44 ประกาศผลพิจารณาสอบราคา ถนนคสล. ม.7และหมู่8 388
45 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง2559(เพิ่มเติม2) 405
46 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2559 481
47 ประกาศประชาสัมพันราคากลางก่อสร้างถนน คสล 475
48 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงผิวจราจร 396
49 ประกาศแผนจัดซื้อจ้าง2559(เพิ่มเติม2) 299
50 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง2559 326
51 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 บ้านท่าและหมู่ 5 บ้านปากคลอง 337
52 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านบางเกตุ และหมู่ 8 บ้านม่วง 305
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 356
54 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 303
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕60 581
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕60 323
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 564
58 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมา ม.1 ม.7 ม.8 512
59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ม.1 ม.7 ม.8 641
60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 453 

เทศบาลตำบลบางเก่า
ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3250-3056 โทรสาร : 0-3250-3055

E-mail : Bangkao.go.th@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3250-3056 ต่อ 11
กองคลัง :
0-3250-3056 ต่อ 15
 
กองช่าง : 0-3250-3056 ต่อ 21
กองสาธารณสุขฯ : 0-3250-3056 ต่อ 31
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.