โครงการขยะเป็นศูนย์

เทศบาลตำบลบางเก่า ขอเชิญชวนชาวบ้าน หมู่ 8 บ้านม่วง เข้าร่วมโครงการ ขยะเป็นศูนย์ เพื่อลดขยะมูลฝอย และเพื่อการลดภาวะโลกร้อน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:58 น.)