ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า

เรื่อง เทศบัญญัติตำบลบางเก่า  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2019 เวลา 14:30 น.)