ศึกษาดูงานโครงการขยะเป็นศูนย์

 

เทศบาลตำบลบางเก่า ศึกษาดูงาน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 14:28 น.)