ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7

เทศบาลตำบลบางเก่า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านบางเกตุ(สายบ้านนางประไพ สุขประเสริฐ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 เวลา 14:35 น.)