ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9

เทศบาลตำบลบางเก่า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านโตนดหลวง(สายข้างโรงเรียนโตนดหลวง ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 เวลา 10:21 น.)