Please update your Flash Player to view content.
กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
ข้อมูลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดแนะนำ

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR code ทต.บางเก่า

ประกาศ:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายหน้าศาลากลางบ้าน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Attachments:
Download this file (5.pdf)5.pdf[ ]1965 Kb
Download this file (6.pdf)6.pdf[ ]443 Kb
Download this file (7.pdf)7.pdf[ ]1160 Kb
Download this file (8.pdf)8.pdf[ ]788 Kb
Download this file (ตารางปปช.07.pdf)ตารางปปช.07.pdf[ ]67 Kb
Download this file (ปร.4(1).pdf)ปร.4(1).pdf[ ]1010 Kb
Download this file (ปร.4(2).pdf)ปร.4(2).pdf[ ]819 Kb
Download this file (ปร.4(3).pdf)ปร.4(3).pdf[ ]666 Kb
Download this file (ปร.5.pdf)ปร.5.pdf[ ]521 Kb
Download this file (ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจร.pdf)ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจร.pdf[ ]2383 Kb
 

นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี

นายกเทศมนตรี

หน่วยงานภาครัฐ